Regulamin Parku Linowego

A A A

 

REGULAMIN

Parku Linowego

„ADRENALINAPARK”

w Podzamczu

                                                                                                                                     

 

1. Z parku linowego „ADRENALINAPARK” (zwanym dalej również „parkiem”) mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców, lub opiekunów. Minimalny wiek uczestnika niepełnoletniego umożliwiający korzystanie z parku  to 6  lat.

 

2. Osoby niepełnoletnie,  mające  mniej niż 140cm wzrostu mogą wejść na wysokość tylko pod opieką osoby dorosłej (rodzica, opiekuna).

 

3. Korzystanie z parku dozwolone jest po łącznym spełnieniu następujących warunków:

 

        a)  zapoznaniu się z regulaminem – w tym – zasadami bezpieczeństwa, potwierdzonym w sposób określony w ust. 4 poniżej,

        b)  uiszczeniu opłaty,

        c)  przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w parku linowym „ADRENALINAPARK”

 

4. Osoby chcące korzystać z parku linowego „ADRENALINAPARK” muszą podpisać oświadczenie o następującej treści:

 

NIE JESTEM POD WPŁYWEM ALKOHOLU ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH SWOIM PODPISEM POTWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM I ZOSTAŁEM POUCZONY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH W „ADRENALINAPARK”, ZARÓWNO NA WYSOKOŚCI JAK I NA ZIEMI I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ICH PRZESTRZEGANIA.JESTEM ŚWIADOMY/A, ŻE KONSEKWENCJĄ NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA OKREŚLONYCH W REGULAMINIE MOŻE BYĆ UPADEK ZE ZNACZNEJ WYSOKOŚCI I ZWIĄZANE Z TYM NASTĘPSTWA W POSTACI OBRAŻEŃ CIAŁA, Z UTRATĄ ŻYCIA WŁĄCZNIE.

 

5. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających obowiązuje całkowity zakaz wstępu na teren parku.

 

6. Na terenie parku jak też w trakcie korzystania z atrakcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.

 

7. Korzystanie z parku przez osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu jest zabronione. W przypadku wątpliwości odnośnie do istnienia przeciwwskazań korzystanie z atrakcji powinno nastąpić po konsultacji z lekarzem.

 

8.  Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w parku linowym „ADRENALINAPARK”:

 

       1)  Osoby chcące korzystać z parku linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

         2)   Sprzęt asekuracyjny zakładany jest wyłącznie przez instruktora.

         3)   W skład sprzętu wchodzi: uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, bloczek z karabinkiem i lonżą, kask.

         4)  Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio je zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

         5)   Po założeniu przez instruktora sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.

         6)   Podczas wizyty w parku linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.

         7)   Wejście na pierwszą platformę w parku ma miejsce tylko i wyłącznie pod opieka instruktora.

      8)     Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie, unikając wszelkich zachowań zwiększających ryzyko odniesienia jakiejkolwiek kontuzji (np. bieganie lub skakanie po przeszkodach). 

        9)    Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony. Po wpięciu należy każdorazowo sprawdzić, czy zamek karabinka został poprawnie (całkowicie) zamknięty.

        10)   Podczas przejścia pomiędzy stanowiskami lonże asekuracyjne muszą znajdować się zawsze pomiędzy rękami idącego.

       11)   Po dojściu do kolejnej platformy należy przepiąć każdy karabinek z osobna przy zachowaniu zasady, że w czasie tej czynności jeden z karabinków zawsze musi pozostawać przypięty do liny asekuracyjnej przy stanowisku. Zabronione jest jednoczesne przepinanie obu karabinków (groźba upadku!!!).

        12)    Po przepięciu obu karabinków należy każdorazowo sprawdzić poprawność wpięcia karabinków.

     13)   Osoby znajdujące się na terenie parku linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.

        14)   W przypadku, gdyby w trakcie korzystania z parku, z jakichkolwiek przyczyn nie było możliwe zachowanie zasad określonych w pkt 5) – 13) powyżej, zabronione jest podejmowanie samodzielnych działań niezgodnych z nin. regulaminem. W takim przypadku korzystający z parku powinien niezwłocznie powiadomić obsługę i stosować się do jej poleceń.

 

9. W przypadku, gdy korzystający z parku, mimo zaleceń/upomnień obsługi parku, postępować będzie w sposób sprzeczny z zasadami bezpieczeństwa określonymi w pkt 8 ppkt 5) – 13) Regulaminu, obsługa parku dysponuje możliwością wydalenia korzystającego z terenu parku linowego „ADRENALINAPARK”.

 

Nasi klienci

Aktualności

Sezon w maju :)

 Kochani!  Przypominamy, że w maju działamy w Podzamczu i w Podlesicach w weekendy (zależnie od warunków pogodowych - w razie nieprzychylnej pogody prosimy o telefon).  W godzinach 10:00 - 18:30. W tygodniu możliwe... »

Weekend majowy w AdrenaLinaPark!

 Szanowni Państwo! Zapraszamu na weekend majowy! Będziemy czynni w parku w Podzamczu i w Podlesicach od 29 kwietnia do końca weekendu majowego tj. 3 maja. Od godziny 10:00 do 18:30.  W razie niepewnej pogody prosimy o kontakt... »

Rozgrzewamy się! Podzamcze czynne w weekend!

 Szanowni Państwo! Wracamy... Rozgrzewamy się przed weekendem majowym i zapraszamy do parku w Podzamczu! Będziemy czynni w sobotę i niedzielę od 10:00 do 18:30.  Zapraszamy! »

Wrześniowe godziny otwarcia!

 Szanowni Państwo! We wrześniu przechodzimy na tryb jesienny.  Park linowy w Podzamczu będzie czynny tylko w weekendy (sobota i niedziela) od godziny 10:00.  Park linowy w Podlesicach zostaje tymczasowo zamknięty.  Dalej... »